This is an AMIEU archive site
Click here for the current AMIEU website
Contact AMIEU Victoria

Victoria Office
62 Lygon Street
Carlton South
Vic 3053 Australia
Tel: 03 9662 3766
Fax: 03 9662 9549
amieuvic@ozemail.com.au

Noel

Noel Washington

"The last thing I want to do is go to jail," says Noel. "But there are bigger things at stake here. Workers' rights for one. And in the building industry, we don't have them."

ACTU Campaign

Howard wants to destroy your rights Find out about the ACTU Campaign
Picnic


BUTCHERS' PICNIC
Despite the Howard Government
Despite the Drought
Despite the Heat
The Butchers' Picnic on 17 January 2007
Was a Successful Day

The Union Effect

The Union Effect

The most effective tool that we have in ensuring good health and safety at work is trade unions, because organised workplaces are safer workplaces.

Find Out More

ONLINE USERS
Online Users:
Members:
0
Anonymous: 4

   
   
Turkish

Avustralya'daki İşçi Hakları

ve Sendikalara ilişkin

Bilginiz Var mı?

 

Birçok göçmen için Avustralya'daki farklı yapıları anlamak zordur. Örneğin; Avustralya'da işçiler, adil ücret ve iyi çalışma koşulları hakkını elde etmek için birlikte çalışmak amacıyla sendikalarda örgütlenmektedir. Doğduğunuz ülkedeki sendikalar çok farklı olabilir. Bu nedenle, Avustralya'daki sendikalara ilişkin bazı temel bilgiler aşağıda verilmektedir.

 

Avustralyalı işçilerin çoğu sendika üyesi olup, adil ücret ve iyi çalışma koşulları için birlikte görüşmektedirler. Sendikalar işçileri temsil etmekte ve yardım ve desteğe ihiyacı olan işçilerin korunmasında yardımcı olmaktadır.

 

Sendika temsilcilerini ve sendikada çalışan görevlileri sendika üyeleri seçmektedir. Sendika tarafından korunmak için bir sendika üyesi olmanız gerekir. Bir işyerinde bir sendika ne kadar çok  üyeye sahip olursa, işçiler için adil ücret ve iyi çalışma koşulları haklarını elde etmek ve korumak o ölçüde mümkün olur.

 

Sendika üyesi olma çalışanları sömürüye karşı daha fazla koruduğundan, bazı işverenler işçilerin sendikaya üye olmalarını istememektedir. Bazı işverenler işçilere sendikaya üye olamayacaklarını söylemektedir. Bu doğru değildir. Avustralya'da herkes yasal olarak sendikaya üye olma hakkına sahiptir.

 

Avustralya'da işçilerin sendikalarla birlikte kazandıkları bazı haklar aşağıda belirtilmektedir:

·       Düşük ücretle çalışan işçiler için asgari ücret dahil, daha iyi ücret.

·       Yıllık izin, hastalık izni, hafta sonu ve gece vardiyaları için ek ücret gibi iyi çalışma koşulları.

·       Ailelerin geleceğe yönelik plan yapabilmelerine olanak sağlayan iş ve gelir güvenliği. 

·       İşyerinde işçilerin sağlık ve güvenliklerinin koruma altında olması.

·       İşyeri kazası geçiren ya da meslek hastalığına yakalanan işçiler için tazminat.

·       İşçi ve ailelerinin emeklilik sonrası bir gelire sahip olmasını sağlayacak emeklilik fonu.

·       Ayırımcılık ve tacize karşı koruma. 

 

Sendika üyesi olmanız halinde, adil ücret ve iyi çalışma koşulları

haklarını elde etmede size karşı adil davranılma olasılığı çok fazladır. 

 

Sendikalar ve üyeleri ayrıca yaşamın diğer alanlarında da kazanımlar elde etmektedir. Sözgelimi:

·       Daha iyi çocuk bakım hizmetleri

·       Doğum izni

·       Eşit ücret

·       Bakıcı izni ve daha niceleri.

 

ANCAK, Avustralya Hükümeti 1 Temmuz 2005 tarihinden sonra çok zor kazanılmış işçi haklarının çoğunu ya ortadan kaldıracak ya da azaltacak olan yeni çalışma yasalarını yürürlüğe sokacaktır.

 

 

Bir başka deyişle, Avustralyalı işçiler daha az ücrete daha uzun saatler çalışmak zorunda kalacaktır.  Bu bağlamda, çalışma koşulları daha güvensiz ve daha belirsiz bir hale gelebilir. Bunun sonucunda aileler daha fazla stres altında olacak ve geleceğe yönelik planlar yapamayacaklardır.

 

HÜKÜMET BUNU NASIL YAPABİLİR?

Artık diğer siyasi partiler engel olamayacağından, Hükümet uzun yıllardır ilk kez istediği değişikliği yapabilecektir. Bugüne kadar hükümetin yapmak istediği her türlü yasa değişikliğinin parlamentoda Meclis (House of Representative) ve Senato olarak adlandırılan iki hükümet düzeyinde görüşülüp üzerinde anlaşılması gerekiyordu. 1 Temmuz tarihinden itibaren Howard Hükümeti Parlamentoda her iki düzeyde de kontrolü ele alacaktır. Bu, hükümetin istediği her değişikliği yapabileceği anlamına gelmektedir. 

 

AŞAĞIDA HÜKÜMETİN YAPMAYI PLANLADIĞI DEĞİŞİKLİKLERE BAZI ÖRNEKLER VERİLMEKTEDİR:

·       100 kişiden daha az kişinin istihdam edildiği bir işyerinde çalışmanız durumunda, işvereniniz herhangi bir gerekçe göstermeden sizi istediği zaman işten çıkarabilir. Avustralya işyerlerinin yüzde 90'ından fazlasında 100 kişiden daha az işçi çalışmaktadır.

·       Asgari ücret her yıl bağımsız bir iş mahkemesi tarafından belirlenmektedir. İşverenlerin işçilerine asgari ücretin altında bir ücret ödemeleri yasaktır. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçiler 17 dolarlık bir artış almışlardır.  Bu uygulama değişmek üzeredir. 1 Temmuz tarihinden sonra düşük ücretle çalışan işçilerin ücretlerinde yıllarca herhangi bir artış olmayabilir ya da çok az olabilir.

·       Sendika üyelerinin çok sayıda olduğu işyerlerinde çalışan işçiler, sendika üyelerinin az ya da hiç olmadığı işyerlerindeki işçilere göre yaklaşık yüzde 15 daha fazla ücret almaktadır. Hükümet ve birçok işveren bunu bilmekte ve işçileri bireysel ve gizli sözleşmeler yapmaya zorlamaktadır. Hükümet ayrıca, sendika görevlilerinin işyerlerine gitmesini engellemek istemektedir. Bu, işyerlerinde işçilerin adil ve eşit bir şekilde muamele görmelerini sağlayacak kimsenin olmaması anlamına gelmektedir.

 

NE YAPABİLİRİZ?

·       Sendikaya üye olunuz. Hangi sendikaya üye olabileceğinize ilişkin bilgi edinmek için 9662 3511 numarayı arayınız.

·       Değişikliklere ve bu değişikliklerin işçi ve ailelerine olan etkilerine ilişkin daha fazla bilgi edininiz. Bunun için aşağıdaki web sitelerini ziyaret edebilirsiniz:

www.actu.asn.au    ve     www.vthc.org.au

 

·       Bu korkunç değişiklikler hakkında aile bireyleri, arkadaşlar ve iş arkadaşları ile konuşunuz. Toplumunuzda bu konuyu tartışacağınız bir toplantı düzenleyiniz. Bizi arayınız. Biz size değişiklikleri daha ayrıntılı bir şekilde açıklayacak bir konuşmacı göndereceğiz.

·       Halihazırda sendika üyesi olmanız durumunda, diğer çalışanlarla birlikte, bu değişikliklere ilişkin daha fazla bilgi edinip mücadele edebileceğiniz Sendika İşyeri Temsilcisi Programı'na (Trade Union Workplace Ambassador Program) katılınız.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN LÜTFEN 9659 3575 YA DA 0408 339 720 NUMARADAN ELLEN KLEIMAKER'I ARAYINIZ. 


Back


Page registered by Administrator Victorian Branch on 20/08/05 02:07 for topic _PORTALCORE_.
This page has been read 1931 times
PrintSend to a friend
© 2002 - oxiigen - life support for business - all rights reserved - POWERED BY CHILLI CMS
Terms and conditions - Privacy Policy

archive site by farnham street neighbourhood learning centre