This is an AMIEU archive site
Click here for the current AMIEU website
Contact AMIEU Victoria

Victoria Office
62 Lygon Street
Carlton South
Vic 3053 Australia
Tel: 03 9662 3766
Fax: 03 9662 9549
amieuvic@ozemail.com.au

Noel

Noel Washington

"The last thing I want to do is go to jail," says Noel. "But there are bigger things at stake here. Workers' rights for one. And in the building industry, we don't have them."

ACTU Campaign

Howard wants to destroy your rights Find out about the ACTU Campaign
Picnic


BUTCHERS' PICNIC
Despite the Howard Government
Despite the Drought
Despite the Heat
The Butchers' Picnic on 17 January 2007
Was a Successful Day

The Union Effect

The Union Effect

The most effective tool that we have in ensuring good health and safety at work is trade unions, because organised workplaces are safer workplaces.

Find Out More

ONLINE USERS
Online Users:
Members:
0
Anonymous: 4

   
   
Vietnamese

 

 


Quư vị biết ǵ về

quyền lợi của người lao động

và nghiệp đoàn tại nước Úc?

 

Đối với nhiều người nhập cư, khó có thể hiểu được những cơ cấu khác nhau tại nước Úc. Ví dụ, ở Úc, người lao động được tổ chức trong các nghiệp đoàn để cùng nhau làm việc với tiền công và điều kiện làm việc b́nh đẳng. Có thể ở đất nước trước đây của quư vị cũng có nghiệp đoàn nhưng chúng có thể rất khác. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về nghiệp đoàn ở Úc.

 

Nhiều người lao động Úc là thành viên nghiệp đoàn và họ cùng nhau thương thảo tiền công và điều kiện làm việc b́nh đẳng. Nghiệp đoàn đại diện cho người lao động và giúp đỡ những người lao động cần hỗ trợ và giúp đỡ.

 

Thành viên nghiệp đoàn bầu ra đại diện của ḿnh và cán bộ nghiệp đoàn. Để được nghiệp đoàn bảo vệ, quư vị phải là thành viên một nghiệp đoàn. Một nghiệp đoàn càng có nhiều thành viên th́ càng có nhiều khả năng chiến thắng và duy tŕ mức tiền công và điều kiện làm việc tốt hơn cho người lao động.

 

Một số chủ sử dụng lao động không muốn người lao động tham gia nghiệp đoàn bởi v́ khi đă là thành viên nghiệp đoàn, người lao động được bảo vệ tốt hơn khỏi sự bóc lột. Một số chủ sử dụng lao động thông báo với người lao động là họ không được tham gia nghiệp đoàn. Điều này là không đúng. Tại Úc, ai cũng có quyền hợp pháp làm thành viên một nghiệp đoàn.

 

Dưới đây là một số điều mà người lao động đă cùng với nghiệp đoàn đạt được tại Úc:

·       Tiền công thỏa đáng, bao gồm tiền công tối thiểu cho người lao động có mức lương thấp.

·       Điều kiện lao động tốt, ví dụ như nghỉ phép năm, nghỉ ốm, tiền trả thêm do làm việc vào ngày nghỉ cuối tuần và làm vào ban đêm.

·       Công việc và thu nhập được bảo đảm, v́ vậy các gia đ́nh có thể lên kế hoạch cho tương lai.

·       Sức khỏe và sự an toàn của người lao động tại nơi làm việc được bảo vệ.

·       Bồi thường cho người lao động bị thương tật tại nơi làm việc.

·       Trợ cấp hưu trí để bảo đảm người lao động và gia đ́nh họ có thu nhập sau khi nghỉ hưu.

·       Được bảo vệ chống lại phân biệt đối xử và quấy rối.

 

Nếu quư vị là thành viên nghiệp đoàn, có nhiều khả năng là quư vị sẽ được đối xử b́nh đẳng, được trả công b́nh đẳng và có điều kiện làm việc b́nh đẳng.

 

Nghiệp đoàn và các thành viên cũng đạt được một số điều trong các mặt khác của đời sống:

·       Những quy định ưu đăi hơn về chăm sóc trẻ

·       Chế độ nghỉ thai sản

·       Tiền công b́nh đẳng

·       Chế độ nghỉ chăm sóc người thân và rất nhiều điều kiện khác nữa.

 

TUY NHIÊN, chính phủ Úc hiện đang ban hành luật mới và những luật này sau ngày 1 tháng 7 năm 2005 sẽ lấy đi hoặc cắt giảm nhiều quyền lợi mà khó khăn mới có được.

 

 

Điều này có nghĩa là người lao động tại Úc sẽ phải làm việc nhiều hơn trong thời gian lâu hơn nhưng với tiền công ít hơn. Điều kiện lao động của quư vị có thể trở nên không được bảo đảm và không chắc chắn. V́ lư do đó, các gia đ́nh sẽ bị ức chế hơn và ít có khả năng lập kế hoạch cho tương lai.

 

LÀM CÁCH NÀO MÀ CHÍNH PHỦ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU NÀY

Lần đầu tiên trong nhiều năm, chính phủ có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào mà họ muốn v́ những đảng phái chính trị khác không thể ngăn cản được họ. Từ trước cho đến giờ, bất kỳ thay đổi nào mà chính phủ muốn thực hiện phải được sự đồng ư của hai cấp chính quyền trong quốc hội, gọi là Hạ nghị viện và Thương nghị viện. Sau ngày 1 tháng 7, chính phủ Howard sẽ kiểm soát cả hai cơ quan quốc hội này. Điều này có nghĩa là chính phủ có thể thay đổi bất cứ điều ǵ mà họ muốn.

 

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ NHỮNG G̀ CHÍNH PHỦ DỰ KIẾN SẼ LÀM:

·       Nếu quư vị làm việc tại nơi có ít hơn 100 người lao động, chủ sử dụng lao động có thể sa thải quư vị bất cứ lúc nào mà không cần phải có lư do. Hơn 90% cơ sở lao động tại Úc tuyển dụng dưới 100 người lao động.

·       Hằng năm, tiền công tối thiểu được quyết định bởi một ṭa lao động hoạt động độc lập. Người sử dụng lao động không được phép trả công người lao động thấp hơn mức tiền công tối thiểu này. Năm nay, người lao động có tiền công tối thiểu được nhận thêm $17. Điều này sắp sửa bị thay đổi. Sau ngày 1 tháng 7, người lao động có mức tiền công thấp có thể không được tăng lương hoặc tăng rất ít trong nhiều năm.

·       Tại những nơi làm việc có nhiều thành viên nghiệp đoàn, người lao động kiếm được hơn 15% so với những nơi không có hoặc có ít thành viên nghiệp đoàn. Chính phủ và nhiều chủ sử dụng lao động biết điều này và muốn bắt ép người lao động phải kư hợp đồng lao động cá nhân. Chính phủ cũng muốn ngăn chặn những người tổ chức nghiệp đoàn đến những nơi làm việc. Điều này có nghĩa là không một ai tại nơi làm việc có thể bảo đảm rằng người lao động được đối xử b́nh đẳng và công bằng.

 

CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM G̀?

·       Hăy trở thành thành viên nghiệp đoàn. Hăy gọi cho số 9662 3511 để biết thêm thông tin về nghiệp đoàn mà quư vị muốn tham gia.

·       Bảo đảm rằng quư vị biết nhiều hơn nữa về những thay đổi trên và cách thức mà chúng sẽ tác động tới người lao động và gia đ́nh họ. Hăy tham khảo những website dưới đây:

www.actu.asn.au    and     www.vthc.org.au

 

·       Nói chuyện với gia đ́nh, bạn bè và đồng nghiệp của quư vị về những thay đổi kinh hoàng này.  Hăy tổ chức các buổi thảo luận trong cộng đồng của quư vị. Liên hệ với chúng tôi và sẽ có người đến phát biểu tại những buổi thảo luận đó để giải thích cho quư vị biết chi tiết những thay đổi này.

·       Nếu quư vị đă là thành viên một nghiệp đoàn, hăy tham gia 'Chương tŕnh Đại sứ Nghiệp đoàn tại Cơ sở' để cùng với những người khác quư vị sẽ biết thêm về những thay đổi này và cùng tham gia ngăn chặn chúng.

 

XIN HĂY LIÊN HỆ VỚI ELLEN KLEIMAKER, SỐ ĐIỆN THOẠI 9659 3575 HOẶC 0408 339 720 ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN.

 


Back


Page registered by Administrator Victorian Branch on 20/08/05 01:57 for topic _PORTALCORE_.
This page has been read 1916 times
PrintSend to a friend
© 2002 - oxiigen - life support for business - all rights reserved - POWERED BY CHILLI CMS
Terms and conditions - Privacy Policy

archive site by farnham street neighbourhood learning centre